Základní informace

Ochrana osobních údajů

Informace o použití dat

Zálohování dat

Modifikace zákaznických dat

Cookies

 

Základní informace

Při procesu registrace dochází k uchovávání registračních informací o zákaznících e-shopu. To je realizováno z důvodu zjednodušení procesu nákupu. Při opakovaných návštěvách se zadává pouze uživatelské jméno a heslo, které jednoznačně identifikuje každého zákazníka. Informace jsou uchovávány a používány v souladu s platnými zákony České republiky. Na ochranu dat je kladen vysoký důraz. Data jsou v maximální možné míře chráněna proti zcizení a zneužití. Každý zákazník má právo požádat o vymazání z registru našeho shopu. Ze statistických důvodů mohou být monitorovány stránky, které zákazníci navštěvují, bez rozlišení jednotlivých zákazníků. Dále jsou archivovány informace o uzavřených objednávkách a jejich položkách.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečena proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost TOREX BOHEMIA,s.r.o. údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost TOREX BOHEMIA s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Informace o použití dat

Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby TOREX BOHEMIA,s.r.o. Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně. Pokud zákazník souhlasí, je jeho E-Mailová adresa zařazena do seznamu zákazníků  obesílaných v rámci informačního servisu. Toto je možné zrušit po přihlášení do uživatelského rozhraní zákazníka nebo mailem na info@torex.cz Informace o číslech platebních karet a údaje zadávané při platbě platební kartou nejsou v žádném případě jakkoliv uchovávány a společnost TOREX BOHEMIA,s.r.o. k nim nemá žádný přístup.

Zálohování dat zákazníků

Veškerá data zákazníků jsou v pravidelných intervalech zálohovány z důvodů možného poškození dat.

Modifikace zákaznických dat

Každý zákazník má možnost modifikovat své registrační údaje po přihlášení do uživatelského rozhraní zákazníka.

Cookies

Více informací naleznete na stránce věnující se cookies

 

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici!

TOREX BOHEMIA s.r.o. Prosečská 117 CZ-468 04 Jablonec nad Nisou Czech Republic

+420 602 404 666